І. Определения, използвани в настоящите общи условия:

1. „Електронен магазин” – онлайн платформа за закупуване на стоки, намираща се на адрес: www.mynaturalcosmeticshop.com.

2. „Доставчик” – търговско дружество, упражняващо дейност под наименование „Астарта-А“ ЕООД, което продава стоки чрез електронен магазин на интернет страница www.mynaturalcosmeticshop.com.

3. “Потребител“/”Клиент” е физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Продавача за закупуване на определена от него стока от Електронния магазин и при спазване на настоящите Общи условия.

4. “Поръчка” е индивидуалната заявка от съответния Потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки или заявка, изпратена по електронна поща.

5. “Услуги” са всички действия, осъществявани от “Астарта-А” ЕООД при предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този Електронен магазин.

6. „Профил” – регистрация в интернет страницата mynaturalcosmeticshop.com, създадена от Потребителя с цел закупуване на стоки от Електронния магазин.

7. „Стока” – всеки продукт, който е въведен и наличен за закупуване чрез Електронния магазин.

ІІ. Данни за доставчика

Чл. 1. (1) Съгласно ЗЗП ви предоставяме следната информация:

Собственик на Електронния магазин www.mynaturalcosmeticshop.com e фирма “Астарта-А” ЕООД, адрес : гр. Варна, ул. Божур 12, e-mail: admin@mynaturalcosmeticshop.com

(2) Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

Чл. 2. В съдържанието на електронния магазин са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта са собственост на “Астарта-А” ЕООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали, са нарушения на авторските и сродните им права и се наказват от закона. Потребителите могат да копират материали от Електронния магазин  единствено за лична употреба.

Чл. 3. Идентифициране на Потребителя и неговите действия при ползването на Електронния магазин става чрез неговия IP адрес.

ІІІ. Регистрация и пазаруване

Чл. 4. Пазаруването чрез Електронния магазин се извършва по няколко начина.

(1) Пазаруване на Потребителя чрез регистрация.

Потребителя създава свой потребителски профил. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. С регистрацията Потребителя активно избира да приеме настоящите Общи условия.

(2) Пазаруване без регистрация.

Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Общи условия при всяка поръчка.

ІV. Права и задължения на страните

Чл. 5. Потребителят има правото да поръчва предлаганите продукти, да ги отказва или рекламира по надлежния ред.

Чл. 6. Потребителят има право:

(1) Да разглежда, да поръчва и получава продукти от Електронния магазин по реда и условията, посочени в него.

(2) Да се информира за състоянието на своята поръчка.

(3) На доставка на заявения продукт, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка и при посоченият в настоящите Общи условия ред.

(4) Да върне продуктът в рамките на 14 дни от неговото закупуване, по описания в настоящите Общи условия ред.

Чл.7. Потребителят е длъжен:

(1) Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите Общи условия ред.

(2) Да ползва Електронния магазин по описания в настоящите Общи условия ред.

Чл.8. Доставчикът има право:

(1) Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.

(2) Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай Електронния магазин не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.

(3) Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им в сайта.

(4)  Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на Електронния магазин. Те остават собственост на Доставчикът и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

(5) Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия.

чл. 9. Доставчикът:

(1) Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги.

(2)  Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Електронния магазин във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за Доставчикът.

V. Информация за трети страни и партньори на сайта

Чл. 10. Електронният магазин, както повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп.

Чл. 11. Доставчикът не поема никаква отговорност за съдържанието, както и за начина, по който те използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове, потребителят прави това изцяло на своя отговорност.

VI. Цени и условия на доставка

Чл. 12. Посочените цени в Електронния магазин са с включен ДДС и не включват цена за доставка. Потребителят може във всеки един момент да изчисли цената на доставка като ползва калкулаторът на куриера, с който Доставчикът има сключен договор. Доставчикът не носи отговорност при евентуална промяна на цената за доставка от страна на куриерът.

Чл. 13. Доставки

(1) Доставки се извършват само на територията на България и само след потвърждение на поръчката от страна на потребителя.

(2) Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката. Доставчикът не носи отговорност при забавяне на пратка по вина на куриерската фирма.

(3) Поръчки, направени след 15.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички поръчки, направени в почивен ден или официален празник, се обработват в първия работен ден.

(4) Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка, последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

(5) При сгрешен или липсващ продукт такъв се изпраща на същия или следващия работен ден. При сгрешен или липсващ продукт клиентът не заплаща допълнително такса за доставка.

(6) Можете да върнете закупен продукт в 14-дневен срок от датата на закупуване. Условието за връщане е продуктът да не е използван и да не е с нарушена опаковка. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Парите се възстановяват в 3-дневен срок от датата на получаване на продукта обратно при нас.

Връщането на продукт става след предварителна заявка на e-mail: vianekbg@gmail.com, като посочите номер на заявка, а ние ще ви изпратим инструкции как да върнете продукта. Връщането на продукт се извършва само с касова бележка.

VII.   Защита на личните данни 

Чл. 14. (1) Доставчикът е регистриран като администратор на лични данни и предприема всички мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство за защита на личните данни включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителя, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на интернет страницата си Политика за защита на личните данни, която описва начина, по който Доставчикът обработва лични данни.

Чл. 15. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2)  В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, същият следва стъпките, посочени на интернет адрес www.mynaturalcosmeticshop.com.

VIII. Изменение и достъп до Общите условия

Чл. 16. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни свободно от Доставчика, за което последният ще уведоми всички Потребители на Електронния магазин, чрез обявление на интернет страницата на магазина, публикувано 14 дни преди влизането на промените в сила, като същите ще имат действие за всички нови поръчки.

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изтичане на срока по ал.1. В случай че Потребителя не е съгласен с измененията на общите условия, същият е свободен да не използва услугите на електронния магазин.

Чл. 17. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.mynaturalcosmeticshop.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл.18. Доставчикът може по всяко време и без предупреждение да променя материалите, услугите, продуктите и цените, публикувани на интернет страницата на електронния магазин. Измененията по предходното изречение не се прилагат за вече потвърдени поръчки.

IX. Други условия

Чл.19. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на същите като цяло или в частност на договора за покупко-продажба.

Чл. 20. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на същите, се прилагат законите на Република България.

Чл. 21. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 22.  Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители от 01.11.2018 г.